โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 718 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 718 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 718 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 718 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 718 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 2, 359, 718
ตรวจคำตอบ
1 x 718
2 x 359

ตัวประกอบของ 718 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 359

วิธีแยกตัวประกอบของ 718 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 718 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 718 นั้นก็คือ 2, 359
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 718

359
)718
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 718 คือ 2 x 359  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 3591 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 718

1แยกตัวประกอบของ 718 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 3591
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 359 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 718 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 718 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇