โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 715 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 715 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 715 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 715 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 715 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 5, 11, 13, 55, 65, 143, 715
ตรวจคำตอบ
1 x 715
5 x 143
11 x 65
13 x 55

ตัวประกอบของ 715 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

5, 11, 13

วิธีแยกตัวประกอบของ 715 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 715 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 715 นั้นก็คือ 5, 11, 13
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 715

13
)715
11
)55
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 715 คือ 5 x 11 x 13  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 51 x 111 x 131 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 715

1แยกตัวประกอบของ 715 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 51 x 111 x 131
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 715 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 715 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇