โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 712 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 712 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 712 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 712 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 712 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 89, 178, 356, 712
ตรวจคำตอบ
1 x 712
2 x 356
4 x 178
8 x 89

ตัวประกอบของ 712 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 89

วิธีแยกตัวประกอบของ 712 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 712 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 712 นั้นก็คือ 2, 89
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 712

89
)712
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 712 คือ 2 x 2 x 2 x 89  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 891 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 712

1แยกตัวประกอบของ 712 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 891
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 89 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 712 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 712 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇