โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 687 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 687 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 687 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 687 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 687 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 3, 229, 687
ตรวจคำตอบ
1 x 687
3 x 229

ตัวประกอบของ 687 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 229

วิธีแยกตัวประกอบของ 687 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 687 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 687 นั้นก็คือ 3, 229
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 687

229
)687
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 687 คือ 3 x 229  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 2291 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 687

1แยกตัวประกอบของ 687 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 2291
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 229 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 687 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 687 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇