โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 682 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 682 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 682 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 682 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 682 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 11, 22, 31, 62, 341, 682
ตรวจคำตอบ
1 x 682
2 x 341
11 x 62
22 x 31

ตัวประกอบของ 682 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 11, 31

วิธีแยกตัวประกอบของ 682 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 682 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 682 นั้นก็คือ 2, 11, 31
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 682

31
)682
11
)22
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 682 คือ 2 x 11 x 31  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 111 x 311 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 682

1แยกตัวประกอบของ 682 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 111 x 311
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 31 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 682 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 682 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇