โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 679 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 679 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 679 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 679 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 679 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 7, 97, 679
ตรวจคำตอบ
1 x 679
7 x 97

ตัวประกอบของ 679 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

7, 97

วิธีแยกตัวประกอบของ 679 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 679 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 679 นั้นก็คือ 7, 97
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 679

97
)679
7
)7
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 679 คือ 7 x 97  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 71 x 971 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 679

1แยกตัวประกอบของ 679 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 71 x 971
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 97 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 679 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 679 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇