โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 536 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 536 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 536 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 536 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 536 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 67, 134, 268, 536
ตรวจคำตอบ
1 x 536
2 x 268
4 x 134
8 x 67

ตัวประกอบของ 536 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 67

วิธีแยกตัวประกอบของ 536 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 536 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 536 นั้นก็คือ 2, 67
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 536

67
)536
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 536 คือ 2 x 2 x 2 x 67  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 671 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 536

1แยกตัวประกอบของ 536 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 671
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 67 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 536 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 536 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇