โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 530 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 530 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 530 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 530 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 530 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 5, 10, 53, 106, 265, 530
ตรวจคำตอบ
1 x 530
2 x 265
5 x 106
10 x 53

ตัวประกอบของ 530 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 5, 53

วิธีแยกตัวประกอบของ 530 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 530 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 530 นั้นก็คือ 2, 5, 53
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 530

53
)530
5
)10
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 530 คือ 2 x 5 x 53  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 51 x 531 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 530

1แยกตัวประกอบของ 530 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 51 x 531
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 53 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 530 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 530 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇