โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 420 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 420 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 420 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 420 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 420 ทั้งหมดมี 24 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 35, 42, 60, 70, 84, 105, 140, 210, 420
ตรวจคำตอบ
1 x 420
2 x 210
3 x 140
4 x 105
5 x 84
6 x 70
7 x 60
10 x 42
12 x 35
14 x 30
15 x 28
20 x 21

ตัวประกอบของ 420 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 4 ตัวดังนี้

2, 3, 5, 7

วิธีแยกตัวประกอบของ 420 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 420 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 420 นั้นก็คือ 2, 3, 5, 7
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 420

7
)420
5
)60
3
)12
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 420 คือ 2 x 2 x 3 x 5 x 7  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 31 x 51 x 71 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 420

1แยกตัวประกอบของ 420 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 31 x 51 x 71
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 x 2 = 24
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 420 มีทั้งหมด 24 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 420 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇