โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 418 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 418 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 418 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 418 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 418 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 11, 19, 22, 38, 209, 418
ตรวจคำตอบ
1 x 418
2 x 209
11 x 38
19 x 22

ตัวประกอบของ 418 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 11, 19

วิธีแยกตัวประกอบของ 418 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 418 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 418 นั้นก็คือ 2, 11, 19
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 418

19
)418
11
)22
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 418 คือ 2 x 11 x 19  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 111 x 191 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 418

1แยกตัวประกอบของ 418 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 111 x 191
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 418 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 418 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇