โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 416 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 416 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 416 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 416 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 416 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 13, 16, 26, 32, 52, 104, 208, 416
ตรวจคำตอบ
1 x 416
2 x 208
4 x 104
8 x 52
13 x 32
16 x 26

ตัวประกอบของ 416 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 13

วิธีแยกตัวประกอบของ 416 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 416 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 416 นั้นก็คือ 2, 13
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 416

13
)416
2
)32
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 416 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 13  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 25 x 131 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 416

1แยกตัวประกอบของ 416 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 25 x 131
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 5 ให้เอา 5 + 1 = 6
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 6 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 416 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 416 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇