โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 399 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 399 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 399 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 399 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 399 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 7, 19, 21, 57, 133, 399
ตรวจคำตอบ
1 x 399
3 x 133
7 x 57
19 x 21

ตัวประกอบของ 399 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 7, 19

วิธีแยกตัวประกอบของ 399 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 399 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 399 นั้นก็คือ 3, 7, 19
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 399

19
)399
7
)21
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 399 คือ 3 x 7 x 19  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 71 x 191 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 399

1แยกตัวประกอบของ 399 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 71 x 191
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 399 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 399 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇