โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 375 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 375 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 375 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 375 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 375 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 5, 15, 25, 75, 125, 375
ตรวจคำตอบ
1 x 375
3 x 125
5 x 75
15 x 25

ตัวประกอบของ 375 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 375 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 375 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 375 นั้นก็คือ 3, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 375

5
)375
5
)75
5
)15
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 375 คือ 3 x 5 x 5 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 53 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 375

1แยกตัวประกอบของ 375 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 53
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 4 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 375 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 375 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇