โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 353 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 353 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 353 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 353 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 353 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 353
ตรวจคำตอบ
1 x 353

ตัวประกอบของ 353 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

353

วิธีแยกตัวประกอบของ 353 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 353 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 353 นั้นก็คือ 353
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 353

353
)353
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 353 คือ 353  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 3531 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 353

1แยกตัวประกอบของ 353 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 3531
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 353 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 353 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 353 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇