โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 281 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 281 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 281 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 281 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 281 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 281
ตรวจคำตอบ
1 x 281

ตัวประกอบของ 281 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

281

วิธีแยกตัวประกอบของ 281 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 281 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 281 นั้นก็คือ 281
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 281

281
)281
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 281 คือ 281  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 2811 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 281

1แยกตัวประกอบของ 281 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 2811
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 281 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 281 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 281 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇