โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 218 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 218 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 218 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 218 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 218 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 2, 109, 218
ตรวจคำตอบ
1 x 218
2 x 109

ตัวประกอบของ 218 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 109

วิธีแยกตัวประกอบของ 218 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 218 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 218 นั้นก็คือ 2, 109
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 218

109
)218
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 218 คือ 2 x 109  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 1091 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 218

1แยกตัวประกอบของ 218 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 1091
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 109 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 218 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 218 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇