โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 11 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 11 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 11 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 11 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 11 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 11
ตรวจคำตอบ
1 x 11

ตัวประกอบของ 11 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

11

วิธีแยกตัวประกอบของ 11 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 11 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 11 นั้นก็คือ 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 11

11
)11
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 11 คือ 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 11

1แยกตัวประกอบของ 11 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 11 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 11 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇