โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 969 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 969 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 969 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 969 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 969 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 17, 19, 51, 57, 323, 969
ตรวจคำตอบ
1 x 969
3 x 323
17 x 57
19 x 51

ตัวประกอบของ 969 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 17, 19

วิธีแยกตัวประกอบของ 969 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 969 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 969 นั้นก็คือ 3, 17, 19
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 969

19
)969
17
)51
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 969 คือ 3 x 17 x 19  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 171 x 191 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 969

1แยกตัวประกอบของ 969 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 171 x 191
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 969 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 969 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇