โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 968 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 968 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 968 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 968 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 968 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88, 121, 242, 484, 968
ตรวจคำตอบ
1 x 968
2 x 484
4 x 242
8 x 121
11 x 88
22 x 44

ตัวประกอบของ 968 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 11

วิธีแยกตัวประกอบของ 968 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 968 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 968 นั้นก็คือ 2, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 968

11
)968
11
)88
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 968 คือ 2 x 2 x 2 x 11 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 112 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 968

1แยกตัวประกอบของ 968 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 112
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 3 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 968 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 968 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇