โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 957 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 957 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 957 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 957 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 957 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 11, 29, 33, 87, 319, 957
ตรวจคำตอบ
1 x 957
3 x 319
11 x 87
29 x 33

ตัวประกอบของ 957 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 11, 29

วิธีแยกตัวประกอบของ 957 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 957 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 957 นั้นก็คือ 3, 11, 29
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 957

29
)957
11
)33
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 957 คือ 3 x 11 x 29  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 111 x 291 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 957

1แยกตัวประกอบของ 957 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 111 x 291
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 29 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 957 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 957 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇