โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 953 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 953 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 953 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 953 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 953 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 953
ตรวจคำตอบ
1 x 953

ตัวประกอบของ 953 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

953

วิธีแยกตัวประกอบของ 953 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 953 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 953 นั้นก็คือ 953
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 953

953
)953
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 953 คือ 953  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 9531 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 953

1แยกตัวประกอบของ 953 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 9531
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 953 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 953 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 953 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇