โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 952 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 952 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 952 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 952 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 952 ทั้งหมดมี 16 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 7, 8, 14, 17, 28, 34, 56, 68, 119, 136, 238, 476, 952
ตรวจคำตอบ
1 x 952
2 x 476
4 x 238
7 x 136
8 x 119
14 x 68
17 x 56
28 x 34

ตัวประกอบของ 952 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 7, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 952 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 952 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 952 นั้นก็คือ 2, 7, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 952

17
)952
7
)56
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 952 คือ 2 x 2 x 2 x 7 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 71 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 952

1แยกตัวประกอบของ 952 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 71 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 x 2 = 16
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 952 มีทั้งหมด 16 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 952 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇