โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 947 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 947 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 947 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 947 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 947 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 947
ตรวจคำตอบ
1 x 947

ตัวประกอบของ 947 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

947

วิธีแยกตัวประกอบของ 947 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 947 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 947 นั้นก็คือ 947
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 947

947
)947
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 947 คือ 947  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 9471 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 947

1แยกตัวประกอบของ 947 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 9471
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 947 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 947 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 947 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇