โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 9 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 9 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 9 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 9 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 9 ทั้งหมดมี 3 ตัวดังนี้

1, 3, 9
ตรวจคำตอบ
1 x 9
3 x 3

ตัวประกอบของ 9 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

3

วิธีแยกตัวประกอบของ 9 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 9 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 9 นั้นก็คือ 3
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 9

3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 9 คือ 3 x 3  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 32 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 9

1แยกตัวประกอบของ 9 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 32
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 = 3
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 9 มีทั้งหมด 3 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 9 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇