โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 884 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 884 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 884 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 884 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 884 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 13, 17, 26, 34, 52, 68, 221, 442, 884
ตรวจคำตอบ
1 x 884
2 x 442
4 x 221
13 x 68
17 x 52
26 x 34

ตัวประกอบของ 884 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 13, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 884 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 884 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 884 นั้นก็คือ 2, 13, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 884

17
)884
13
)52
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 884 คือ 2 x 2 x 13 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 131 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 884

1แยกตัวประกอบของ 884 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 131 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 884 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 884 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇