โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 842 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 842 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 842 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 842 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 842 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 2, 421, 842
ตรวจคำตอบ
1 x 842
2 x 421

ตัวประกอบของ 842 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 421

วิธีแยกตัวประกอบของ 842 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 842 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 842 นั้นก็คือ 2, 421
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 842

421
)842
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 842 คือ 2 x 421  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 4211 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 842

1แยกตัวประกอบของ 842 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 4211
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 421 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 842 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 842 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇