โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 837 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 837 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 837 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 837 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 837 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 9, 27, 31, 93, 279, 837
ตรวจคำตอบ
1 x 837
3 x 279
9 x 93
27 x 31

ตัวประกอบของ 837 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 31

วิธีแยกตัวประกอบของ 837 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 837 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 837 นั้นก็คือ 3, 31
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 837

31
)837
3
)27
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 837 คือ 3 x 3 x 3 x 31  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 33 x 311 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 837

1แยกตัวประกอบของ 837 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 33 x 311
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 31 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 837 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 837 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇