โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 832 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 832 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 832 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 832 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 832 ทั้งหมดมี 14 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 13, 16, 26, 32, 52, 64, 104, 208, 416, 832
ตรวจคำตอบ
1 x 832
2 x 416
4 x 208
8 x 104
13 x 64
16 x 52
26 x 32

ตัวประกอบของ 832 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 13

วิธีแยกตัวประกอบของ 832 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 832 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 832 นั้นก็คือ 2, 13
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 832

13
)832
2
)64
2
)32
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 832 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 13  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 26 x 131 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 832

1แยกตัวประกอบของ 832 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 26 x 131
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 6 ให้เอา 6 + 1 = 7
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 7 x 2 = 14
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 832 มีทั้งหมด 14 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 832 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇