โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 824 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 824 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 824 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 824 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 824 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 103, 206, 412, 824
ตรวจคำตอบ
1 x 824
2 x 412
4 x 206
8 x 103

ตัวประกอบของ 824 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 103

วิธีแยกตัวประกอบของ 824 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 824 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 824 นั้นก็คือ 2, 103
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 824

103
)824
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 824 คือ 2 x 2 x 2 x 103  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 1031 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 824

1แยกตัวประกอบของ 824 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 1031
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 103 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 824 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 824 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇