โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 822 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 822 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 822 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 822 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 822 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 137, 274, 411, 822
ตรวจคำตอบ
1 x 822
2 x 411
3 x 274
6 x 137

ตัวประกอบของ 822 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 137

วิธีแยกตัวประกอบของ 822 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 822 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 822 นั้นก็คือ 2, 3, 137
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 822

137
)822
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 822 คือ 2 x 3 x 137  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 31 x 1371 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 822

1แยกตัวประกอบของ 822 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 31 x 1371
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 137 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 822 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 822 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇