โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 799 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 799 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 799 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 799 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 799 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 17, 47, 799
ตรวจคำตอบ
1 x 799
17 x 47

ตัวประกอบของ 799 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

17, 47

วิธีแยกตัวประกอบของ 799 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 799 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 799 นั้นก็คือ 17, 47
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 799

47
)799
17
)17
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 799 คือ 17 x 47  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 171 x 471 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 799

1แยกตัวประกอบของ 799 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 171 x 471
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 47 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 799 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 799 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇