โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 780 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 780 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 780 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 780 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 780 ทั้งหมดมี 24 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 20, 26, 30, 39, 52, 60, 65, 78, 130, 156, 195, 260, 390, 780
ตรวจคำตอบ
1 x 780
2 x 390
3 x 260
4 x 195
5 x 156
6 x 130
10 x 78
12 x 65
13 x 60
15 x 52
20 x 39
26 x 30

ตัวประกอบของ 780 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 4 ตัวดังนี้

2, 3, 5, 13

วิธีแยกตัวประกอบของ 780 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 780 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 780 นั้นก็คือ 2, 3, 5, 13
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 780

13
)780
5
)60
3
)12
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 780 คือ 2 x 2 x 3 x 5 x 13  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 31 x 51 x 131 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 780

1แยกตัวประกอบของ 780 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 31 x 51 x 131
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 x 2 = 24
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 780 มีทั้งหมด 24 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 780 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇