โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 775 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 775 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 775 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 775 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 775 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 5, 25, 31, 155, 775
ตรวจคำตอบ
1 x 775
5 x 155
25 x 31

ตัวประกอบของ 775 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

5, 31

วิธีแยกตัวประกอบของ 775 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 775 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 775 นั้นก็คือ 5, 31
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 775

31
)775
5
)25
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 775 คือ 5 x 5 x 31  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 52 x 311 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 775

1แยกตัวประกอบของ 775 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 52 x 311
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 31 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 775 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 775 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇