โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 773 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 773 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 773 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 773 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 773 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 773
ตรวจคำตอบ
1 x 773

ตัวประกอบของ 773 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

773

วิธีแยกตัวประกอบของ 773 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 773 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 773 นั้นก็คือ 773
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 773

773
)773
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 773 คือ 773  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 7731 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 773

1แยกตัวประกอบของ 773 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 7731
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 773 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 773 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 773 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇