โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 752 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 752 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 752 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 752 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 752 ทั้งหมดมี 10 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 16, 47, 94, 188, 376, 752
ตรวจคำตอบ
1 x 752
2 x 376
4 x 188
8 x 94
16 x 47

ตัวประกอบของ 752 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 47

วิธีแยกตัวประกอบของ 752 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 752 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 752 นั้นก็คือ 2, 47
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 752

47
)752
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 752 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 47  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 24 x 471 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 752

1แยกตัวประกอบของ 752 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 24 x 471
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
  • 👉 47 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 x 2 = 10
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 752 มีทั้งหมด 10 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 752 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇