โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 745 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 745 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 745 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 745 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 745 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 5, 149, 745
ตรวจคำตอบ
1 x 745
5 x 149

ตัวประกอบของ 745 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

5, 149

วิธีแยกตัวประกอบของ 745 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 745 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 745 นั้นก็คือ 5, 149
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 745

149
)745
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 745 คือ 5 x 149  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 51 x 1491 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 745

1แยกตัวประกอบของ 745 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 51 x 1491
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 149 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 745 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 745 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇