โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 722 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 722 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 722 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 722 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 722 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 2, 19, 38, 361, 722
ตรวจคำตอบ
1 x 722
2 x 361
19 x 38

ตัวประกอบของ 722 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 19

วิธีแยกตัวประกอบของ 722 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 722 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 722 นั้นก็คือ 2, 19
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 722

19
)722
19
)38
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 722 คือ 2 x 19 x 19  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 192 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 722

1แยกตัวประกอบของ 722 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 192
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 722 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 722 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇