โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 694 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 694 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 694 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 694 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 694 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 2, 347, 694
ตรวจคำตอบ
1 x 694
2 x 347

ตัวประกอบของ 694 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 347

วิธีแยกตัวประกอบของ 694 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 694 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 694 นั้นก็คือ 2, 347
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 694

347
)694
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 694 คือ 2 x 347  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 3471 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 694

1แยกตัวประกอบของ 694 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 3471
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 347 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 694 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 694 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇