โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 677 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 677 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 677 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 677 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 677 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 677
ตรวจคำตอบ
1 x 677

ตัวประกอบของ 677 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

677

วิธีแยกตัวประกอบของ 677 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 677 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 677 นั้นก็คือ 677
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 677

677
)677
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 677 คือ 677  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 6771 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 677

1แยกตัวประกอบของ 677 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 6771
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 677 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 677 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 677 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇