โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 552 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 552 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 552 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 552 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 552 ทั้งหมดมี 16 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 23, 24, 46, 69, 92, 138, 184, 276, 552
ตรวจคำตอบ
1 x 552
2 x 276
3 x 184
4 x 138
6 x 92
8 x 69
12 x 46
23 x 24

ตัวประกอบของ 552 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 23

วิธีแยกตัวประกอบของ 552 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 552 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 552 นั้นก็คือ 2, 3, 23
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 552

23
)552
3
)24
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 552 คือ 2 x 2 x 2 x 3 x 23  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 31 x 231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 552

1แยกตัวประกอบของ 552 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 31 x 231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 23 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 x 2 = 16
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 552 มีทั้งหมด 16 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 552 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇