โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 544 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 544 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 544 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 544 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 544 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 16, 17, 32, 34, 68, 136, 272, 544
ตรวจคำตอบ
1 x 544
2 x 272
4 x 136
8 x 68
16 x 34
17 x 32

ตัวประกอบของ 544 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 544 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 544 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 544 นั้นก็คือ 2, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 544

17
)544
2
)32
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 544 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 25 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 544

1แยกตัวประกอบของ 544 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 25 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 5 ให้เอา 5 + 1 = 6
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 6 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 544 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 544 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇