โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 533 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 533 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 533 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 533 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 533 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 13, 41, 533
ตรวจคำตอบ
1 x 533
13 x 41

ตัวประกอบของ 533 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

13, 41

วิธีแยกตัวประกอบของ 533 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 533 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 533 นั้นก็คือ 13, 41
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 533

41
)533
13
)13
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 533 คือ 13 x 41  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 131 x 411 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 533

1แยกตัวประกอบของ 533 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 131 x 411
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 41 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 533 มีทั้งหมด 4 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 533 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇