โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 5 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 5 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 5 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 5 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 5 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 5
ตรวจคำตอบ
1 x 5

ตัวประกอบของ 5 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

5

วิธีแยกตัวประกอบของ 5 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 5 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 5 นั้นก็คือ 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 5

5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 5 คือ 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 51 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 5

1แยกตัวประกอบของ 5 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 51
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 5 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 5 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇