โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 460 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 460 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 460 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 460 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 460 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 5, 10, 20, 23, 46, 92, 115, 230, 460
ตรวจคำตอบ
1 x 460
2 x 230
4 x 115
5 x 92
10 x 46
20 x 23

ตัวประกอบของ 460 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 5, 23

วิธีแยกตัวประกอบของ 460 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 460 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 460 นั้นก็คือ 2, 5, 23
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 460

23
)460
5
)20
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 460 คือ 2 x 2 x 5 x 23  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 51 x 231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 460

1แยกตัวประกอบของ 460 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 51 x 231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 23 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 460 มีทั้งหมด 12 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 460 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇