โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 431 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 431 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 431 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 431 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 431 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 431
ตรวจคำตอบ
1 x 431

ตัวประกอบของ 431 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

431

วิธีแยกตัวประกอบของ 431 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 431 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 431 นั้นก็คือ 431
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 431

431
)431
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 431 คือ 431  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 4311 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 431

1แยกตัวประกอบของ 431 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 4311
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 431 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 431 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 431 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇