โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 421 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 421 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 421 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 421 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 421 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 421
ตรวจคำตอบ
1 x 421

ตัวประกอบของ 421 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

421

วิธีแยกตัวประกอบของ 421 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 421 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 421 นั้นก็คือ 421
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 421

421
)421
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 421 คือ 421  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 4211 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 421

1แยกตัวประกอบของ 421 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 4211
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 421 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 421 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 421 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇