โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 397 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 397 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 397 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 397 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 397 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 397
ตรวจคำตอบ
1 x 397

ตัวประกอบของ 397 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

397

วิธีแยกตัวประกอบของ 397 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 397 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 397 นั้นก็คือ 397
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 397

397
)397
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 397 คือ 397  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 3971 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 397

1แยกตัวประกอบของ 397 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 3971
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 397 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 397 มีทั้งหมด 2 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 397 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇