โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 374 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 374 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 374 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 374 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 374 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 11, 17, 22, 34, 187, 374
ตรวจคำตอบ
1 x 374
2 x 187
11 x 34
17 x 22

ตัวประกอบของ 374 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 11, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 374 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 374 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 374 นั้นก็คือ 2, 11, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 374

17
)374
11
)22
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 374 คือ 2 x 11 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 111 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 374

1แยกตัวประกอบของ 374 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 111 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 374 มีทั้งหมด 8 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 374 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇