โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 369 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 369 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 369 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 369 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 369 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 3, 9, 41, 123, 369
ตรวจคำตอบ
1 x 369
3 x 123
9 x 41

ตัวประกอบของ 369 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 41

วิธีแยกตัวประกอบของ 369 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 369 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 369 นั้นก็คือ 3, 41
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 369

41
)369
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 369 คือ 3 x 3 x 41  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 32 x 411 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 369

1แยกตัวประกอบของ 369 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 32 x 411
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 41 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 369 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 369 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇