โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 279 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 279 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 279 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 279 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 279 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 3, 9, 31, 93, 279
ตรวจคำตอบ
1 x 279
3 x 93
9 x 31

ตัวประกอบของ 279 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 31

วิธีแยกตัวประกอบของ 279 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 279 ด้วยตัวประกอบเฉพาะของ 279 นั้นก็คือ 3, 31
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 279

31
)279
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 279 คือ 3 x 3 x 31  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 32 x 311 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 279

1แยกตัวประกอบของ 279 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 32 x 311
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 31 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 279 มีทั้งหมด 6 ตัว
เมื่อคุณรู้ตัวประกอบและวิธีการแยกตัวประกอบของ 279 แล้วลองแวะดูบทความอื่นๆที่น่าสนใจด้านล่างนี้ได้น่ะ 👇